ძებნა - წარწერები
ძებნა - შინაარსი
საფეხბურთო აღჭურვილობა
ძებნა - წარწერები
ძებნა - შინაარსი
შესვლა
რეგისტრაცია


შეიძინეთ Puma.com

ფეხბურთის შენიშვნები და მოძრაობები

სავარჯიშოები და სავარჯიშოები, რომლებიც ხელს უწყობენ მოთამაშეთა უნარ-ჩვევების განვითარებას და 1vs1 უნარების განვითარებას.  ფეხბურთი ახასიათებს და გადააქვს მთავარი მწვრთნელის წერტილები

ქვერუბრიკა

9-11 წლის ფეხბურთის წვრთნები და გადაადგილებები

ფეხბურთში საჭირო ძირითადი ნივთებისა და ნაბიჯების / უნარების განვითარება და მწვრთნელობა. ეს მოიცავს გარდატეხებს, შეკეთებებს და შეჩერების დაწყებას და მცირე ზომის თამაშებს, რომლებიც გამოიყენება ამ საფეხბურთო უნარების მწვრთნელად.