ძებნა - წარწერები
ძებნა - შინაარსი
საფეხბურთო აღჭურვილობა
ძებნა - წარწერები
ძებნა - შინაარსი
შესვლა
რეგისტრაცია


შეიძინეთ Puma.com

Goalkeeping

მეკარეების ტექნიკური ტრენინგი და საქმიანობა.  მეკარეების ძირითადი მწვრთნელის ქულები

ქვერუბრიკა

ფეხბურთის მიზნების შესანარჩუნებელი წვრთნები 9-11 წლის

მეკარეების სავარჯიშოები და სავარჯიშოები საწვრთნელი ტექნიკისა და უნარ-ჩვევების დასადგენად საწყის ეტაპზე.

ფეხბურთის მიზნების შესანარჩუნებელი წვრთნები 12-15 წლის

მეკარეების ვარჯიშები და სავარჯიშოები სამწვრთნელო ტექნიკისა და უნარებისათვის შუალედურ ფაზაში.

სავარჯიშოები ფეხბურთის მიზნების შესანარჩუნებლად 15-ადლტ

მეკარეების ვარჯიშები და წვრთნები მწვრთნელის ტექნიკისა და უნარებისათვის მოწინავე ფაზაში.