ძებნა - წარწერები
ძებნა - შინაარსი
საფეხბურთო აღჭურვილობა
ძებნა - წარწერები
ძებნა - შინაარსი
შესვლა
რეგისტრაცია


შეიძინეთ Puma.com

ჯვრის გადაკვეთა 3 ეტაპი

საფეხბურთო ვარჯიშების ცოდნა: Crossing
ტიპი: ფუნქციური
ასაკი: 14
თამაშის ეტაპი: გარდამავალი (Att)
ინტენსივობა (დატვირთვა): დაბალი
თამაშის ფაზა: #05752
მოთამაშეები: 7
თანამდებობებზე: 9,10,11